Monday, April 09, 2012

HK Camp...

小童軍:「哥哥, 請問你香港營喺邊呀?」
LF:「吓... 唔喺柯士甸道咩? 可能搬咗去西環...」
小童軍:「...??? 哦, 唔該!」

Friday, February 17, 2012

地府溫暖家... 全民關注它...

要找個有承擔的人... 乾脆選"小儀"吧...

The Answer:至少, 她沒跟稿讀...
覺得她是真心回應的...
不管你信不信...
反正我信了...

Thursday, January 26, 2012

「妊娠」之龍...

踏入新舊曆新年,都分別心上抱羊,看來這條「妊娠」龍不可少覷...
唯有以赤紅大口
補祝 各位

萬事如意
龍馬精神!!!

Thursday, December 29, 2011

危言邊緣...

每當聽到這首歌曲時,總聯想起Fringe內的每一幕...
也有本身短短數十年的一些返響片段...

2012快將來臨...
如果瑪雅人真個準確的計算,
這將會是最後一個聖誕及新年...

要感謝那些年來...
在你們的世界內,
讓我擔當那少少的配角...
甚或路人丙...

感謝曾施予的寵愛、憐愛及錯愛。